Gå til sidens indhold

Dommerudnævnelsesrådet

04 jun 2024

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelse – Sø- og Handelsretten

Dommerudnævnelsesrådet behandlede på møde den 23. maj 2024 en stilling som dommer ved Sø- og Handelsretten.

Rådets endelige indstilling afventede dog vedtagelsen af L 115 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v., færdselsloven og forskellige andre love (Gennemførelse af flerårsaftale for domstolene 2024-27 m.v.). Lovforslaget er blevet vedtaget d.d., og rådet har på den baggrund afgivet følgende indstilling:

En stilling som dommer ved Sø- og Handelsretten

Retsassessor Ina Darby Iwersen, funktionschef, Sø- og Handelsretten