15 jun 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

39-årig kvinde, der var ansat ved kriminalforsorgen, frifundet for at have samleje med en afsoner

27 mai 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

29-årig idømt 6 måneders anstaltsanbringelse for narkotikahæleri men frifundet for konfiskationspåstand

15 jun 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

24-årig idømt et års anstaltsanbringelse for bl.a. et forhold om voldtægt af barn under 15 år

15 jun 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

40-årig kvinde frifundet for brud på tavshedspligt

27 mai 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

21-årig idømt 4 måneders betinget anstaltsanbringelse for bl.a. voldtægt af person, der var ude af stand til at modsætte sig handlingen

28 mai 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at anstaltsanbringelsen forhøjes til 6 år for voldtægt.

29 apr 2021

Eqqartuussutip naalisarnera

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

Meeqqamik kinguaassiuutitigut atoqatiginninnermut eqqartuussut - K246/19

25 mai 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

Bøde på 40.000 - lov om sikkerhed til søs

27 mai 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

Landsretten ændrede kredsrettens afgørelse således, at en 58-årig kvinde – der var skizofren– fik en behandlingsdom

27 mai 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

34-årig idømt 30 dages anstaltsanbringelse for 3 frivillige samlejer med 14-årig

27 mai 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

20-årig idømt 60 dages betinget anstaltsanbringelse for tramp i hovedet på anden person (dissens)

27 mai 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

2 unge idømt hhv. betinget anstaltsanbringelse og tilsyn af de sociale myndigheder for vold i forening