26 feb 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

Vold i gentagelsestilfælde foranstaltet med dom til samfundstjeneste

26 feb 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

Kredsrettens dom ophævet og hjemvist til fornyet på grund af mangelfulde præmisser

26 feb 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

Tre måneders anbringelse for tre tilfælde af vold i gentagelsestilfælde

06 mai 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

Betinget dom for vold udøvet over for datter i gentagelsestilfælde

19 feb 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

4 måneders anstaltsanbringelse for blufærdighedskrænkelse, vold og trusler

24 feb 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

Bøde for ulovlig fangst af isbjørn

01 mar 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

Foranstaltning opretholdt uanset domfældte havde været frihedsberøvet i 20 år

24 mar 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

Besiddelse af 98 gram hash, vold og røveri begået i prøvetiden for en betinget dom fastsat som en samlet foranstaltning på i alt 10 måneders anbringelse i anstalt

03 jun 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

Anstaltsanbringelse i 1 år og 6 måneder for tilsnigelse til samleje og voldtægt af niece

23 apr 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

Samfundstjeneste i sag om tilsnigelse til voldtægt, hvor der var lang sagsbehandlingstid

29 apr 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

6 måneders anstaltsanbringelse for blufærdighedskrænkelse af et barn

03 mar 2021

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia

Findes skyldig i vold og frifindes i blufærdighedskrænkelse