Grønlands Domstole

Grønlands Domstole

Ved Grønlands Domstole benyttes video, når det er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt og en praktisk løsning på geografiske udfordringer.

De store afstande mellem byerne i Grønland og de begrænsede transportmuligheder medfører blandt andet, at det er dyrt at rejse. Desuden vil en rejse ofte medføre, at den, der rejser skal være væk fra sit hjem og arbejde i flere dage. En rejse er således en dyr løsning, som kan have personlige konsekvenser for den rejsende.

Ved Grønlands Domstole benyttes video, når det er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt og en praktisk løsning på geografiske udfordringer. I sager, hvor en part eller et vidne bor i en anden by end der, hvor sagen skal behandles, vil retterne høre parterne om deres holdning til brug af video. Det samme gælder, hvis parten eller vidnet ikke bor i Grønland.

Hvis parten eller vidnet bor i en bygd, skal vedkommende under alle omstændigheder transporteres til den nærmeste by, da der ikke er mulighed for at etablere videoforbindelse til bygderne.

Når retten skal tage stilling til, om en part eller et vidne skal deltage i et retsmøde via videoforbindelse, vil retten blandt andet lægge vægt på, hvor alvorlig en sag, der er tale om. I kriminalsager, der kan medføre længere tids anstaltsanbringelse vil retten være tilbageholdende med at bruge video. Det har også betydning, om det er en part eller et centralt vidne, der ønsker at deltage i retsmødet via video. Desuden vil retten tage hensyn til, hvor lang tid retsmødet forventes at tage, hvor mange personer, der skal deltage i retsmødet, parternes holdning til brugen af videoforbindelse og de omkostninger, der vil være forbundet med at transportere parten eller vidnet til det sted, hvor retsmødet skal holdes.

I nogle sager kan en part eller et vidne ønske at deltage i retsmødet via videoforbindelse fra Danmark. Når retten skal tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt, vil retten inddrage de samme forhold, som når en part eller et vidne ønsker at deltage via videoforbindelse fra en anden by i Grønland. Derudover vil retten også se på tidsforskellen mellem Grønland og Danmark og de praktiske muligheder, herunder de danske domstoles åbningstider.

Sidst opdateret: 01. april 2020