Gå til sidens indhold

Domstolene i Grønland

Brug Domstolene i Grønland

Her finder du landsrettens domssamling, og information om de sagsområder domstolene kan hjælpe dig med.

Civile sager

En person eller virksomhed kan anlægge en civil sag for at få afgjort en uenighed med en anden person eller virksomhed.

Kriminalsager

Kriminalsager er sager, som er blevet efterforsket af politiet, og hvor retten skal tage stilling til, om en person er skyldig og skal straffes for en lovovertrædelse.

Familiesager

Familieretlige sager handler om faderskab, ægteskab, forældremyndighed, samvær og umyndiggørelser.

Gæld og erhverv

Læs mere om sager vedrørende gæld og erhverv.

Fogedsager

Hvis du har bevis (et fundament) for, at nogen skylder dig penge, kan du anmode fogedretten om at inddrive pengene. Det kan du få brug for, hvis skyldneren ikke betaler af sig selv.

Dødsboskifte

Når en af dine nære pårørende er død, vil kredsretten sørge for, at arven bliver fordelt.

Hvis din pårørende dør

I skal som pårørende selv stå for begravelsen og lægge penge ud for begravelsesomkostningerne.

Notar

Notarial forretning vil sige, at retten bekræfter identiteten på en person, der skriver under på et dokument.

Fri proces

Fri proces betyder, at du som part i en civilsag kan få betalt advokatbistand og sagsomkostninger af det offentlige.

Registrering af rettigheder

Offentlig registrering handler om at få beskyttet rettigheder og værdier i forhold til en 3. part

Retsafgift

Du skal betale retsafgift, hver gang du lægger sag an.

Retshjælp

Du kan få retshjælp, hvis du står i en vanskelig juridisk situation eller har et juridisk spørgsmål.