Gå til sidens indhold

Domstolene i Grønland

Domstolene i Grønland

Hvis du blevet udsat for personfarlig kriminalitet, har du krav på at få beskikket en bistandsbisidder og mulighed for at søge erstatning.

Det er personfarlig kriminalitet, hvis du er blevet udsat for grov vold, voldtægt, væbnet røveri, en pårørende er blevet dræbt eller lignende.

Vil jeg blive indkaldt som vidne i sagen?

Du vil som regel blive indkaldt som vidne i sagen. I retssalen vil blive du kaldt ”den forurettede”. Hvis du er nervøs for at være til stede sammen med den tiltalte (gerningsmanden), kan retten bestemme, at han eller hun ikke er til stede, når du bliver afhørt.

Hvordan får jeg fat i en bistandsbisidder?

Du kan få en bistandsbisidder ved at henvende dig til politiet.

Kan jeg søge om erstatning?

Som offer for en forbrydelse har du mulighed for at anmode om erstatning for den skade, som den tiltalte i sagen har forvoldt. Politiet skal have din anmodning inden retssagen. Politiet skal vejlede dig om muligheden for erstatning.

Hvis det er muligt, kan du indgå forlig med den tiltalte om erstatningen. Ellers bliver spørgsmålet om erstatning afgjort i retten, samtidig med at den tiltaltes sag bliver behandlet.

Hvad hvis der er tale om anden kriminalitet, som fx indbrud eller hærværk?

Hvis du har været udsat for andre former for kriminalitet – eksempelvis indbrud eller hærværk – får du ikke stillet en bistandsbisidder til rådighed. Her skal du selv sørge for at gøre dine erstatningskrav gældende, men det kan dog sagtens ske, mens anklagen mod den tiltalte bliver behandlet.

Sidst opdateret: 03. juli 2023