Grønlands Domstole

Grønlands Domstole

Grønlandsk og dansk kan benyttes ved Grønlands Domstole. En part eller et vidne kan benytte det af de to sprog, som personen foretrækker.

Domstolene vil kommunikere med parterne på det af de to sprog, som parten foretrækker.

Hvis parterne ikke taler det samme sprog, benyttes tolk under retsmøderne, så alle deltagere forstår, hvad der bliver sagt på mødet.

Domstolene oversætter ikke parternes skriftlige henvendelser til retten eller skriftlige beviser, der sendes til retten under sagens forberedelse. Skriftlige dokumenter, der skal bruges som beviser i sagen, bliver tolket, hvis der er behov for det, når de læses op under et retsmøde.

Sidst opdateret: 01. april 2020