Gå til sidens indhold

Kredsretterne

Kredsretterne

Hvis du skal møde i en af kredsretterne, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Der findes fire kredsretter, der hver dækker hver deres byer og bygder, svarende til kommuneinddelingen. Kujalleq Kredsret har hovedtingsted i Qaqortoq, Sermersooq Kredsret i Nuuk, Qeqqa Kredsret i Sisimiut og Qaasuitsoq Kredsret i Ilulissat.

Kredsretternes åbningstider

Mandag-tors: 8.30 - 15.00
Fredag: 8.30 - 12.00

Kredsretternes omstilling kan kontaktes i åbningstiden på telefon 36 38 00.

Indbetalinger til retten

info 

Parkering

Ved de 4 hovedtingsteder og ved landsrettens retsbygning i Nuuk, er der parkeringspladser ved siden af retsbygningerne. Disse parkeringspladser kan benyttes af domstolenes brugere.

De byer, hvor der er bitingsteder, har en mindre udstrækning, og der er derfor normalt ikke behov for at benytte et transportmiddel for at komme til retsbygningen.

Brug af video

De store afstande mellem byerne i Grønland og de begrænsede transportmuligheder medfører blandt andet, at det er dyrt at rejse. Desuden vil en rejse ofte medføre, at den, der rejser skal være væk fra sit hjem og arbejde i flere dage. En rejse er således en dyr løsning, som kan have personlige konsekvenser for den rejsende.

Ved Grønlands Domstole benyttes video, når det er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt og en praktisk løsning på geografiske udfordringer. I sager, hvor en part eller et vidne bor i en anden by end der, hvor sagen skal behandles, vil retterne høre parterne om deres holdning til brug af video. Det samme gælder, hvis parten eller vidnet ikke bor i Grønland.

Hvis parten eller vidnet bor i en bygd, skal vedkommende under alle omstændigheder transporteres til den nærmeste by, da der ikke er mulighed for at etablere videoforbindelse til bygderne.

Når retten skal tage stilling til, om en part eller et vidne skal deltage i et retsmøde via videoforbindelse, vil retten blandt andet lægge vægt på, hvor alvorlig en sag, der er tale om. I kriminalsager, der kan medføre længere tids anstaltsanbringelse vil retten være tilbageholdende med at bruge video. Det har også betydning, om det er en part eller et centralt vidne, der ønsker at deltage i retsmødet via video. Desuden vil retten tage hensyn til, hvor lang tid retsmødet forventes at tage, hvor mange personer, der skal deltage i retsmødet, parternes holdning til brugen af videoforbindelse og de omkostninger, der vil være forbundet med at transportere parten eller vidnet til det sted, hvor retsmødet skal holdes.

I nogle sager kan en part eller et vidne ønske at deltage i retsmødet via videoforbindelse fra Danmark. Når retten skal tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt, vil retten inddrage de samme forhold, som når en part eller et vidne ønsker at deltage via videoforbindelse fra en anden by i Grønland. Derudover vil retten også se på tidsforskellen mellem Grønland og Danmark og de praktiske muligheder, herunder de danske domstoles åbningstider.

Retssprog

Grønlandsk og dansk kan benyttes ved Grønlands Domstole. En part eller et vidne kan benytte det af de to sprog, som personen foretrækker.

Domstolene vil kommunikere med parterne på det af de to sprog, som parten foretrækker.

Hvis parterne ikke taler det samme sprog, benyttes tolk under retsmøderne, så alle deltagere forstår, hvad der bliver sagt på mødet.

Domstolene oversætter ikke parternes skriftlige henvendelser til retten eller skriftlige beviser, der sendes til retten under sagens forberedelse. Skriftlige dokumenter, der skal bruges som beviser i sagen, bliver tolket, hvis der er behov for det, når de læses op under et retsmøde.

Kontakt kredsretterne

Kredsretternes omstilling

Kredsretternes omstilling kan kontaktes i åbningstiden på telefon 36 38 00.

Åbningstider:
Mandag-tors: 8.30 - 15.00
Fredag: 8.30 - 12.00

Grønlands Kredsretter holder lukket weekender og helligdage samt den 24. og 31. december.

Grønlandske og danske helligdage, den 24. og 31. december.

Helligtrekongersdag den 6. januar fra kl. 12, Grundlovsdag den 5. juni samt Nationaldagen den 21. juni.

Telefonnumre og adresser til Kujalleq Kredsret

Kujalleq Kredsret dækker byerne Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik samt bygder*.

Postadresse, Qaqortoq og Narsaq med bygder*:
Kujalleq Kredsret
Postboks 141
3920 Qaqortoq

Postadresse, Nanortalik med bygder*:
Kujalleq Kredsret
Postboks 49
3922 Nanortalik

*Bygder
Qaqortoq: Qassimiut, Saarloq og Eqalugaarsuit.
Narsaq: Igaliku, Narsarsuaq og Qassiarsuk.
Nanortalik: Aappilattoq, Narsarmijit, Tasiusaq, Aammassivik og Alluitsup Paa.

Qaqortoq

Kujalleq Kredsret, hovedkontor, retssal og mødelokale:
Aaninngivit B-1672
3920 Qaqortoq

Telefon: (00 299) 36 38 02
Telefax: (00 299) 64 17 75
E-mail: post.kujalleq@domstol.gl

Narsaq

Kujalleq Kredsret, Narsaq retssal og mødelokale:
Erik Egedes Plads
B. nr. 989-RET
3921 Narsaq

Der er ikke et bemandet afdelingskontor i Narsaq. Narsaq bitingsted benyttes kun ved retssager. Har du forespørgsler hertil, bedes du kontakte hovedkontoret i Qaqortoq.

Nanortalik

Kujalleq Kredsret, Nanortalik afdelingskontor
Ilivileq B 64-001
3922 Nanortalik

Telefon: (00 299) 36 38 01
Telefax: (00 299) 61 31 75
E-mail: post.kujalleq@domstol.gl

Bitingsted (retssal og mødelokale):
Lundip aqqutaa
B. nr. 293
3922 Nanortalik

Telefonnumre og adresser til Sermersooq Kredsret

Sermersooq Kredsret dækker byerne: Paamiut, Nuuk, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit samt bygder*.
Postadresse, Nuuk (inkl. forstæderne Nuussuaq og Qinngorput), Tasiilaq og Ittoqqortoormiit med bygder*:
Sermersooq Kredsret
Postboks 1240
3900 Nuuk

Postadresse, Paamiut med bygder:
Sermersooq Kredsret
Postboks 185
3940 Paamiut

*Bygder
Nuuk: Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat
Tasiilaq: Isertoq, Kulusuk, Kuummiut, Sermiligaaq og Tiilerilaaq
Paamiut: Arsuk

Nuuk (inkl. forstæderne Nuussuaq og Qinngorput)

Sermersooq Kredsret, hovedkontor
Jens Kreutzmannip Aqqutaa 1
Postboks 1240
3900 Nuuk

Telefon: (00 299) 36 38 00
Telefax: (00 299) 32 42 49
Mail: post.sermersooq@domstol.gl

Paamiut

Sermersooq Kredsret, Paamiut afdelingskontor
Aasivinngivit 12
Postboks 185
3940 Paamiut

Telefon: (00 299) 36 38 05
Telefax: (00 299) 68 17 75
Mail: post.sermersooq@domstol.gl

Tasiilaq (post hertil skal sendes til Nuuk)

Sermersooq Kredsret, Tasiilaq bitingsted
Suulup Aqqulaa
B-1069
3913 Tasiilaq

Tasiilaq bitingsted er ikke dagligt bemandet. Har du spørgsmål, bedes du kontakte hovedkontoret i Nuuk.

Ittoqqortormiit (post hertil skal sendes til Nuuk)

Sermersooq Kredsret, Ittoqqortoormiit retssal/mødelokale
B-118
3980 Ittoqqortoormiit

Ittoqqortoormiit retssal/mødelokale er ikke dagligt bemandet. Har du spørgsmål, bedes du kontakte hovedkontoret i Nuuk.

Telefonnumre og adresser til Qeqqa Kredsret

Qeqqa Kredsret dækker byerne: Maniitsoq og Sisimiut samt bygder*.
Postadresse, Maniitsoq og Sisimiut med bygder*:
Qeqqa Kredsret
Postboks 1006
3911 Sisimiut

*Bygder
Sisimiut: Itilleq, Sarfannguit og Kangerlussuaq
Maniitsoq: Kangaamiut, Napasoq, Atammik

Sisimiut

Qeqqa Kredsret, Hovedkontor
Nalunnguarfimmut 2
3911 Sisimiut

Telefon: (00 299) 36 38 08
E-mail: post.qeqqata@domstol.gl

Maniitsoq

Qeqqa Kredsret, Maniitsoq afdelingskontor
Narsannguaq 6
3912 Maniitsoq

Telefon: (00 299) 36 38 07
E-mail: post.qeqqata@domstol.gl

Telefonnumre og adresser til Qaasuitsoq Kredsret

Følgende byer og bygder ved Qaasuitsoq Kredsret:

Ilulissat (Ilimanaq, Oqaatsut, Qeqertaq, Saqqaq)
Qasigiannguit (Ikamiut)
Qeqertarsuaq (Kangerluk)
Uummannaq (Ikerasak, Illorsuit, Niaqornat, Nuugaatsiaq, Qaarsut, Saattut, Ukkusissat)
Upernavik (Aappilattoq, Innaarsuit, Kangersuatsiaq, Kullorsuaq, Naajaat, Nutaarmiut, Nuussuaq, Tasiusaq, Tussaaq, Upernavik Kujalleq)
Qaanaaq (Qeqertat, Savissivik, Siorapaluk)
Kangaatsiaq (Attu, Iginniarfik, Ikerasaarsuk, Niaqornaarsuk)
Aasiaat (Akunnaaq, Kitsissuarsuit)

Post adresse:

Qaasuitsoq Kredsret
Postboks 100
3952 Ilulissat

________________________________________________________________________

 

ILULISSAT

Qaasuitsoq Kredsret, Hovedkontor
Jørgen Sverdrupip Aqq. 2, B-2039
Postboks 100
3952 Ilulissat

Oqarasuaat: (00 299) 36 38 12
Fax: (00 299) 94 45 75
Mail: post.qaasuitsup@eqqartuussivik.gl

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________

QASIGIANNGUIT (post skal sendes til Ilulissat)

Qasigiannguit Retssal
Poul Hansensvej 7
3951 Qasigiannguit

_______________________________________________________________________

QEQERTARSUAQ (post skal sendes til Ilulissat)

Qeqertarsuaq Retssal
Jaappip Aqq. 1
3953 Qeqertarsuaq

Kredsretten er ikke dagligt bemandet i Qeqertarsuaq. Har du spørgsmål, bedes du kontakte hovedkontoret i Ilulissat.

______________________________________________________________________

UUMMANNAQ (post skal sendes til Ilulissat)

Qaasuitsoq Kredsret, Uummannaq retssal/mødelokale
Sisorarfinnguaq B-568
3961 Uummannaq

Kredsretten er ikke et dagligt bemandet i Uummannaq. Har du spørgsmål, bedes du kontakte hovedkontoret i Ilulissat.

_______________________________________________________________________

UPERNAVIK (post skal sendes til Ilulissat)

Qaasuitsoq Kredsret, Upernavik retssal/mødelokale
Umiarsualiviup Aqqutaa B-568
3962 Upernavik

Kredsretten er ikke et dagligt bemandet i Upernavik. Har du spørgsmål, bedes du kontakte hovedkontoret i Ilulissat.

_______________________________________________________________________

QAANAAQ (post skal sendes til Ilulissat)

Qaasuitsoq Kredsret, Qaanaaq retssal/mødelokale
B-222
3971 Qaanaaq

Kredsretten er ikke dagligt bemandet i Qaanaaq. Har du spørgsmål, bedes du kontakte hovedkontoret i Ilulissat.

_______________________________________________________________________

AASIAAT (post skal sendes til Ilulissat)

Qaasuitsoq Kredsret, Aasiaat bitingsted
Niels Egedes vej 4
3950 Aasiaat

Åbningstid:
Mandag-torsdag kl. 9.00-13.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Har du spørgsmål, bedes du kontakte hovedkontoret i Ilulissat.

________________________________________________________________________

KANGAATSIAQ (post skal sendes til Ilulissat)

Qaasuitsoq Kredsret benytter Servicecenteret i Kangaatsiaq som bitingssted ved retssager. Har du spørgsmål hertil, bedes du kontakte hovedkontoret i Ilulissat.

 

 

Sidst opdateret: 15. oktober 2021