Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 nov 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om trusler - K 153/21

En mand blev dømt til at betale bøde, da han via messenger, under en diskussion i anledning af en forestående skilsmisse have truet sin kone ved, at udtale...

16 nov 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 246/21

31-årig kvinde blev idømt anbringelse i anstalt i 10 måneder for i forening med ukendte gerningsmænd, at have udsat 2 mænd for vold i form af slag, spark o...

09 nov 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anmodning om dækning af udg. til transport mm. ved fri proces - K 225/21

Kredsretten har afvist anmodningen om at få dækket udgifter til transportudgifter, logi og passende dagpenge for sagsøgte og barn i forbindelse med sagens ...

04 nov 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Vold og trusler - K 109/21

En 46-årig mand blev tildelt en advarsel for at have tildelt en mand ikke under to slag i hovedet, samt at have kradset ham ved halsen og på armene samt at...

03 nov 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om narkotikahæleri - K 203/21

31-årig mand blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 20 dage samt skal betale en tillægsbøde på 4000 kr. for under indrejse fra Ilulissat at have været...

03 nov 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om besiddelse samt indsmugling af hash - K 210/21

En 31-årig mand blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 5 måneder for via indrejse til Grønland fra Danmark, med henblik på videreoverdragelse, at have...

10 sep 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om trusler og vold - K 226/21

En 56-årig mand blev idømt 3 måneders anbringelse i anstalten for domfældte for at have udtalt "jeg slår dig ihjel" hvilket var egnet til at fremkalde alvo...

09 sep 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om blufærdighedskrænkelse - K 173/21

En 65-årig mand blev idømt 60 dages anbringelse i anstalten for domfældte for flere forhold af blufærdighedskrænkelse.

03 sep 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om overtrædelse af levnedsmidler - K 069/21

En 53-årig mand var tiltalt i forening med 3 andre for erhvervsmæssigt at have tilvirket, opbevaret, transporteret og forhandlet levnedsmidler uden godkend...

08 aug 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Beslutning vedr. løsladelse - K 196/21

06 aug 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om overtrædelse af lov om sikkerhed til søs - K 118/21

En 73-årig mand blev tiltalt for som henholdsvis kaptajn og meldeansvarlig på skibet, der var på rejse mellem grønlandske havne og anløbspladser befandt si...

06 jul 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om hærværk - K 143/21

Grønlands Landsret har den 6. juli 2021 fundet en 18-årig mand delvis skyldig i at have udøvet hærværk af en cykel.