Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 dec 2020

Grønlands Landsret

Mand frifundet for blufærdighedskrænkelse - K 171/18

En tiltalt var af Qaasuitsoq Kredsret anset skyldig i blufærdighedskrænkelse og idømt 40 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 samt, samt betaling af tortgodtgørelse på 5.000 kr. til hver af de to forurettede.

Tiltalen angik to tilfælde af blufærdighedskrænkelse i 2002 og forholdet blev anmeldt i 2017.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Tiltalte blev frifundet af landsretten.

Efter en samlet afvejning af på den ene side tiltalens karakter og grovhed og på den anden side den tid der er gået siden den angivelige lovovertrædelse skulle være begået, fandt landsretten, at forudsætningerne for at iværksætte foranstaltninger efter kriminallovens tredje del, ikke længere var til stede.

Da tiltalte allerede af den grund blev frifundet, fandt landsretten ikke anledning til at afgøre, hvorvidt det var bevist, at tiltalte havde overtrådt kriminallovens § 84, som det fremgik af tiltalen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 13. november 2018.

Sagsnummer: K 171/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer