Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 dec 2020

Grønlands Landsret

Betaling af 100.000 kr. i tortgodtgørelse for voldtægt - K 206/18

En 17-årig havde tvunget en kvinde ned i bunden af opgangen i en boligblok, skubbet hende ned i betongulvet, og efterfølgende tiltvunget sig samleje med hende.

Den 17-årige tiltalte blev af Qeqqa Kredsret dømt for voldtægt og idømt i anstalt i 1 år og 4 måneder. Endvidere blev han dømt til at betale 100.000 kr. i tortgodtgørelse og 600 kr. i godtgørelse for svie og smerte til forurettede.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte, med påstand om en mildere foranstaltning.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom med den ændring, at godtgørelsen for svie og smerte blev forhøjet til 1.200 kr.

I begrundelsen for stadfæstelsen af dommen om anbringelse i anstalt i 1 år og 4 måneder lagde landsretten især vægt på forholdets grovhed, og på tiltaltes unge alder og gode personlige forhold.

Efter de lægelige oplysninger i sagen, hvor det fremgik at forurettede havde været uarbejdsdygtig i 6 dage, forhøjede landsretten godtgørelsen for svie og smerte.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. december 2018.

Sagsnummer: K 206/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer