Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

01 dec 2020

Grønlands Landsret

10.000 kr. i bøde for uforsvarlig fortøjning af både stadfæstet - K 177/17

En mand var tiltalt for at have sejlet beruset, samt i beruset tilstand at have løsnet nogle både, så de drev rundt i havnen. Af Sermersooq Kredsret blev han anset skyldig i overtrædelse af lov om sikkerhed til søs nr. 71 af 29. januar 2013 § 29 a, stk. 1.

Han blev frifundet for overtrædelse af kriminallovens § 113, stk. 1, jf. § 12, forsøg på tingsbeskadigelse. Han blev idømt en bøde på 10.000 kr.

For landsretten skulle sagen behandles som bevisanke vedrørende forsøg på hærværk.

Landsrettens dom

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.

Landsretten fandt det ikke bevist, at tiltalte havde forsæt til tingsbeskadigelse. Alene på baggrund af vidnets forklaring kunne retten ikke tilsidesætte tiltaltes forklaring, og lagde bl.a. vægt på, at vidnet ikke selv overværede tiltaltes sejlads eller deltog i den omtalte bugsering og fortøjning af de løse både.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. februar 2018.

Sagsnummer: K 177/17

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer