Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

01 dec 2020

Grønlands Landsret

Indsat i Herstedvester skal ikke i åben anstalt i Grønland - K 215/17

En nu 60-årig domfældt blev af landsretten i 1982 idømt anbringelse på ubestemt tid i Anstalten ved Herstedvester for vold og forsøg på manddrab. Efterfølgende er domfældte dømt flere gange for vold og voldtægt, ligesom han er dømt for forsøg på manddrab med videre.

Qaasuitsup Kredsret besluttede den 10. marts 2017, at domfældte skulle anbringes i en åben grønlandsk anstalt med henblik på udslusning.

Kredsrettens beslutning blev kæret af anklagemyndigheden med påstand om, at foranstaltningen idømt i 2001 skulle opretholdes uændret.

Landsrettens resultat

Landsretten ændrede Qaasuitsup Kredsrets beslutning, således at foranstaltningen blev opretholdt.

Landsretten begrundede blandt andet sin beslutning med udtalelsen fra Herstedvester Fængsel, hvoraf det fremgik, at der endnu ikke kunne anbefales en ændring af den idømte foranstaltningen.

Landsretten bemærkede, at en afgørelse om overførsel til anstalt i Grønland under den tidsubestemte foranstaltning skulle træffes administrativt i medfør af kriminallovens § 161, stk. 3. Endvidere bemærkede landsretten, at det som udgangspunkt vil være en forudsætning for prøveløsladelse, at domfældte gennem en periode har haft uledsagede udgange. 

Afgørelsesdato

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. februar 2018.

Sagsnummer: K 215/17

Landsrets beslutning

Kredsrets beslutning