Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

01 dec 2020

Grønlands Landsret

Meget gode personlige forhold gav mildere dom i voldssag - K 269/17

En 36-årig kvinde var tiltalt for at have revet en anden kvinde i håret og tildelt hende slag med en ølflaske i hovedet. Hændelsen fandt sted under en efterfest.

Tiltalte var af Kujalleq Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 og idømt anbringelse i anstalt i 60 dage.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

Landsrettens resultat

Retten fandt det bevist at tiltalte havde overtrådt kriminallovens § 88, stk. 1.
Foranstaltningen blev ændret til 60 timers samfundstjeneste, samt tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år.  

Dommerne lagde vægt på, at tiltalte efter denne episode havde valgt at flytte til en anden by for at kunne komme i et behandlingsforløb hos en psykolog, og at hun nu bl.a. havde lært at håndtere sin vrede og med succes havde etableret sig i byen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 19. februar 2018.

Sagsnummer: K 269/17

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer