Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

01 dec 2020

Grønlands Landsret

Mildere foranstaltning i voldtægtssag m/lang sagsbehandlingstid - K 024/17

En 28-årig mand havde i 2014 under et drikkelag haft samleje med en ung kvinde på et kollegieværelse. Episoden var blevet overværet af flere vidner.

Tiltalte var af Qeqqata Kredsret blevet anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, voldtægt og idømt anbringelse i anstalt i 1 år og betaling af tortgodtgørelse på 60.000 kr.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

Landsrettens resultat

Retten fandt det bevist at tiltalte tiltvang sig samleje med offeret ved at fastholde hende, og derfor nåede retten frem til, at tiltalte var skyldig i den rejste tiltale.

Dommerne lagde vægt på offerets forklaring, der til dels blev bekræftet af tiltaltes forklaring. Endvidere lagde retten vægt på to vidners forklaringer om, at der var tale om tvang, der først stoppede da et vidne sagde, at hun ville ringe til politiet.

Foranstaltningen blev ændret til 150 timers samfundstjeneste, der skulle udføres inden for en længstetid på 1 år og 6 måneder. Tiltalte blev undergivet tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år.

Landsretten fandt, at der henset til den meget lange sagsbehandlingstid, samt oplysningerne om tiltaltes forhold, i denne sag var grundlag for at foranstalte med samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 26. februar 2018.

Sagsnummer: K 024/17

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer 1

Kredsret forklaringer 2