Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 dec 2020

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse for vold mod nattevagt - K 182/17

En mandlig tiltalt var sammen med to kvinder, under en efterfest, taget hen på et hotel for at købe cigaretter. Hotellet var lukket, og der opstod tumult mellem hotellets nattevagt og de tre personer.

Tiltalte blev af Qeqqata Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, vold og idømt 30 dage i anstalt.

Kredsrettens dom blev anket til landsretten af tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Retten fandt det bevist, at tiltalte havde overtrådt kriminallovens § 88 om vold, ved at have tildelt nattevagten et slag midt på kroppen med knyttet hånd.

Retten fandt det ikke bevist, at tiltalte havde handlet i nødværge.

Landsretten ændrede kredsrettens dom og idømte tiltalte 30 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år.

I formildende retning lagde landsretten lagt vægt på tiltaltes gode personlige forhold og de samstemmende forklaringer om, at nattevagten havde optrådt hårdhændet overfor en af kvinderne ved blandt andet at bruge et stort askebæger til at skubbe til hende. Tiltalte var derved blevet provokeret til at blande sig i tumulten.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 26. marts 2018.

Sagsnummer: K 182/17

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer