Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 dec 2020

Grønlands Landsret

Dyrplageri og berigelseskriminalitet blev stadfæstet - K 053/17

En 29-årig mand var tiltalt for at have behandlet sine 10 slædehunde uforsvarligt, idet han bl.a. undlod at give dem vand, mad og beskyttelse, hvilket medførte at 3 hunde døde og de resterende måtte aflives på grund af mistrivsel og underernæring.

Manden var også tiltalt for flere forhold om tyveri og bedrageri.

Tiltalte blev af Qaasuitsoq Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 101, samt Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn § 1 og § 2 jf. § 27, stk. 3 og 4, samt Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde mv. § 28 stk. 1 og 3, jf. § 14 og § 15, stk. 1 og 3 – dyrplageri, kriminallovens § 102 og § 105 – tyveri og databedrageri, og § 104 – bedrageri. Han blev frifundet i overtrædelse af kriminallovens § 102 – tyveri i 2 tilfælde og blev idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder samt betaling af erstatninger på henholdsvis 1.900 kr., 573 kr. og 4.363,95.

Kredsrettens dom vedrørende forholdet om dyrplageri blev anket af tiltalte. Anklagemyndigheden havde anket til domfældelse i det ene af de to tyveriforhold, som tiltalte var blevet frifundet for.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom i sin helhed.

I sin begrundelse fandt retten det bevist, at de omhandlende slædehunde tilhørte tiltalte. Dette på baggrund af de afgivne vidneforklaringer. Retten fandt ikke tiltaltes forklaring sandsynlig.
Retten fandt det ikke bevist, at tiltalte med vilje havde taget en telefon med sig, der ikke tilhørte ham.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 18. april 2018.

Sagsnummer: K 053/17

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer 1

Kredsret forklaringer 2