Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 dec 2020

Grønlands Landsret

Foranstaltningsændringssag, opretholdelse af foranstaltningen - K 257/17

Landsretten besluttede at opretholde den foranstaltning, der blev idømt ved Qeqqata Kredsrets dom af 20. december 2017.

Ved dommen var domfældte idømt anbringelse på ubestemt tid på psykiatrisk ledet anstalt i Danmark for bl.a. 11 forhold af blufærdighedskrænkelser mod børn samt 7 forhold, der vedrører anden kønslig omgang med børn under 15 år.

Landsretten lagde vægt på, at en påkrævet medicinsk behandling, herunder særligt vedrørende kønsdriftsdæmpende medicinsk behandling ikke var iværksat, hvorfor det ikke kunne konstateres, om domfældte ville få nytte af sådan behandling.

Henset til den massive forudgående alvorlige seksualkriminalitet, som tiltalte havde begået overfor mindreårige børn af eget køn, fandt landsretten endvidere, at der fortsat var udtalt risiko for tilbagefald til tilsvarende kriminalitet, hvis domfældte blev løsladt.

Afgørelsesdato

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 26. april 2018.

Sagsnummer: K 257/17

Landsrets beslutning

Kredsrets beslutning

Kredsret forklaringer