Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 dec 2020

Grønlands Landsret

2 måneder i anstalt samt betaling af bøde og erstatning - K 043/18

En mand havde uberettiget fået overleveret et betalingskort, der tilhørte en beboer på mandens samlevers arbejdsplads, og havde hævet 7.000 kroner fra kortet. Endvidere havde han tildelt sin samlever adskillige knytnæveslag i ansigtet, hvorved hun bl.a. havde fået kæbebrud.

Qaasuitsoq Kredsret havde anset tiltalte skyldig i tyveri, databedrageri og vold. Han var idømt 2 måneders anstaltsanbringelse og en tillægsbøde på 3.000 kroner. Endvidere blev han dømt til at betale 1.100 kroner i erstatning in solidum med samleveren.

Kredsrettens udmåling af foranstaltningen blev anket af tiltalte.

Landsrettens resultat

Af de grunde, der var anført af kredsretten, fandt landsretten, at de idømte foranstaltninger og erstatningen var passende fastsat, og stadfæstede kredsrettens dom.

Landsretten fandt, at da tiltalte tidligere var dømt for ligeartet kriminalitet, var der ikke grundlag for at gøre foranstaltningen betinget, selvom han i den seneste tid havde arbejdet for at forbedre sine personlige forhold. 

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 18. maj 2018.

Sagsnummer: K 043/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer