Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 dec 2020

Grønlands Landsret

Betinget dom for i skjul at have filmet badende person - K 033/18

En mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84 om blufærdighedskrænkelse og kriminallovens § 94 stk. 1, nr. 4 om fredskrænkelse og idømt en advarsel.

Han havde uberettiget og uden tilladelse, med skjult mobilkamera, filmet og optaget sin hustrus søster mens hun var i bad.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse af foranstaltningen.

Landsrettens resultat

Landsretten ændrede kredsrettens dom således, at tiltalte blev idømt betinget anstaltsanbringelse i 14 dage, med en prøvetid på 1 år.

Landsretten lagde vægt på, at der var tale om en grov krænkelse, der var sket et sted hvor forurettede burde kunne være tryg og af en person, som hun burde kunne have tillid til. Endvidere lagde retten vægt på, at optagelserne var sket på en tjenestemobil, som tiltalte havde videregivet til sin kollega, uden at optagelserne var blevet slettet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 1. maj 2018.

Sagsnummer: K 033/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer