Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

03 dec 2020

Grønlands Landsret

Bøde for uforsvarligt arbejde med affald stadfæstet - K 255/17

Kommuneqarfik Sermersooq var tiltalt for overtrædelse af reglerne om arbejdsmiljø ved at lade ansatte på modtagerstationen i Paamiut håndtere sække med sammenpresset affald, uden at sikre, at arbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Retten i Grønland havde fundet Kommuneqarfik Sermersooq skyldig i den rejste tiltale og havde idømt kommunen en bøde på 25.000 kroner.

Kommunen ankede Retten i Grønlands dom til landsretten.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt det bevist, at de ansatte løftede sække med en vægt på 50-70 kg som beskrevet i tiltalen. Landsretten fandt det ubestridt, at den person, der havde det lokale ansvar for affaldshåndteringen den pågældende dag, ikke havde påtalt, at løftemaskiner ikke blev anvendt.

På den baggrund stadfæstede landsretten Retten i Grønlands dom.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 25. maj 2018.

Sagsnummer: K 255/17

Landsretsdom

Kredsretsdom