Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

03 dec 2020

Grønlands Landsret

Sigtegreb med skarpladt riffel mod politiet blev stadfæstet - K 055/18

En 52-årig kvinde var af Qaasuitsoq Kredsret idømt 8 måneders anstaltsanbringelse for at have truet to personer med en ladt riffel og for krænkelse af offentlig myndighed ved at have taget sigtegreb med en skarpladt riffel efter en politiassistent i tjeneste.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte, der havde påstået frifindelse for krænkelse af offentlig myndighed og formildelse.

Landsrettens resultat

Retten fandt det bevist at tiltalte havde sigtet mod politiassistenten med en riffel, som beskrevet i anklageskriftet.

Sagen var en domsmandssag og dommerne var uenige om dommens resultat. To dommere fandt, at tiltalte måtte have været klar over, at det var politiet, hun sigtede imod. En dommer fandt, at det ikke kunne lægges til grund, at tiltalte var klar over, at det var politiet, der var ankommet.

Efter flertallets afgørelse, blev kredsrettens afgørelse i skyldsspørgsmålet stadfæstet og da landsretten ikke fandt formildende omstændigheder i sagen, blev kredsrettens dom stadfæstet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. maj 2018.

Sagsnummner: K 055/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer