Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 dec 2020

Grønlands Landsret

Ingen længstetid i dom om behandling på psykiatrisk hospital - K 034/18

En 60-årig mand var af Sermersooq Kredsret kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77 stk. 1, nr. 2, om tilsnigelse til samleje.

Tiltalte havde skaffet sig samleje med en kvinde, der på grund af træthed og spirituspåvirkethed havde været ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Kredsretten idømte tiltalte behandling på psykiatrisk hospital i Grønland med tilsyn af Kriminalforsorgen under udskrivning samt en nogle pålæg. Der blev fastsat en længstetid på 2 år for foranstaltningen.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om, at foranstaltningen skulle fastsættes uden længstetid.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt ingen særlige omstændigheder i sagen, der talte for at fastsætte en længstetid. Herefter, og da de pålæg, som var fastsat i kredsrettens dom blev støttet af udtalelserne i minimentalerklæringen, besluttede landsretten at stadfæste kredsrettens dom med den ændring, at der ikke blev fastsat nogen længstetid for foranstaltningen, jf. kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, jf. § 157, stk. 2, jf. § 135 og § 158, stk. 2.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 1. maj 2018.

Sagsnummer: K 034/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer