Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

03 dec 2020

Grønlands Landsret

4 måneder i anstalt for kønslig udnyttelse stadfæstet - K 080/18

En 67-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 4 måneder, for kønslig udnyttelse af en ung beboer på en skole for mentalt retarderede. Tiltalte var ansat som pædagogmedhjælper på skolen.

Manden blev også frakendt retten til at udføre arbejde, der indebærer plejefunktion eller andet samvær med personer, der er anbragt i institution, opholdssted eller lignende i 3 år, samt dømt til at betale 20.000 kr. i tortgodtgørelse til forurettede.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte som udmålingsanke.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt kredsrettens foranstaltning passende og stadfæstede kredsrettens dom.

Landsretten begrundede blandt andet sin afgørelse med, at der var tale om flere tilfælde af samleje og at der var meget stor aldersforskel på tiltalte og forurettede. Endvidere havde begge parter påstået stadfæstelse af rettighedsfrakendelse, og tiltalte havde anerkendt kravet om tortgodtgørelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. juni 2018.

Sagsnummer: K 080/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer