Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

03 dec 2020

Grønlands Landsret

Anmodning om ændring af anke blev afvist - K 051/18

En person blev i april 2017 dømt i kredsretten og ankede dommen til landsretten som udmålingsanke. Dagen før hovedforhandlingen i landsretten, anmodede forsvareren om, at anken skulle ændres til en bevisanke.

Til støtte for anmodningen anførte forsvareren blandt andet, at den forsvarer, der mødte i kredsretten ikke var advokat, og at det efter praksis var muligt for en advokat at ændre påstanden i ankesagen, samt at tiltalte ikke var forpligtet til at nedlægge sin påstand i forbindelse med anke.

Anklagemyndigheden protesterede mod ændring af anken.

Landsrettens resultat

Landsretten bestemte, at anken udelukkende skulle omfatte strafudmålingen.

Retten antog, at reglerne om anke skulle anvendes på samme måde, uanset om tiltalte i første instans har været repræsenteret af en autoriseret forsvarer eller en advokat.

Videre anførte landsretten, at tiltalte efter domsafsigelse i kredsretten havde oplyst, at han ankede dommen til formildelse, og denne påstand gentog han ved forkyndelsen af ankemeddelelsen.

Endvidere var anmodningen om bevisanken ikke afgivet rettidigt, jf. retsplejelovens § 536, og overskridelsen af ankefristen var ikke begrundet i de omstændigheder, der var omfattet af retsplejelovens § 542, stk. 2.

Afgørelsesdato

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 6. juni 2018.

Sagsnummer: K 051/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer