Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

03 dec 2020

Grønlands Landsret

Foranstaltning i voldssag blev ændret til 40 dage i anstalt - K 074/18

En 26-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret idømt betinget anstaltsanbringelse i 60 dage med en prøvetid på 3 år, for at have skubbet en kvinde i brystet og tildelt hende et knytnæveslag på højre side af tindingen.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse.

Landsrettens resultat

Landsretten ændrede dommen til 40 dages anstaltsanbringelse.

I skærpende retning lagde landsretten vægt på at tiltalte havde været dømt for vold 3 gange i løbet af seneste 3 år og at han havde haft hurtigt tilbagefald til kriminalitet efter tidligere domme. Derfor fandt retten ikke grundlag for at gøre foranstaltningen betinget eller at idømme en dom til tilsyn.

I formildende retning lagde landsretten vægt på, at forurettede havde optrådt provokerende umiddelbart før episoden, ved at have væltet et bord mod tiltalte.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 27. juni 2018.

Sagsnummer: K 074/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer