Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

03 dec 2020

Grønlands Landsret

Sagsbehandlingstid gav mildere foranstaltning i voldssag - K 084/18

En 61-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret kendt skyldig i vold og idømt betinget anstaltsanbringelse i 3 måneder med en prøvetid på 1 år.

Sagen var anmeldt til politiet i juni 2014, og ifølge anklageskriftet havde tiltalte skubbet en mand til jorden og stødt sit knæ mod hans lår, hvorved forurettede pådrog sig lårbensbrud. Tiltalte var kendt skyldig i den rejste tiltale, dog var det for kredsretten ikke bevist at tiltaltes handling skulle have medført lårbensbrud. 

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt det bevist, at den 61-årige tiltalte havde taget fat i forurettede, trukket ham ned på gulvet, og tildelt ham 2 stød med sit knæ.

Landsretten fandt det ikke bevist, at volden havde medført, at forurettede havde pådraget sig lårbensbrud. Retten lagde vægt på, at ingen af de lægelige oplysninger i sagen nævnte, at forurettede havde haft lårbensbrud.

På den baggrund nåede retten frem til, at vold af den karakter, som tiltalte var fundet skyldig i, som udgangspunkt medførte 30-60 dage.

Landsretten fastsatte foranstaltningen til betinget anstaltsanbringelse i 30 dage med en prøvetid på 1 år.

Dommerne lagde vægt på den lange sagsbehandlingstid.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. juni 2018.

Sagsnummer: K 084/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer