Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 dec 2020

Grønlands Landsret

5 måneder i anstalt for skyderi blev ændret til samfundstjen. - K 065/18

En 19-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret anset skyldig i fareforvoldelse i to tilfælde, ved at have affyret to skud mod henholdsvis et menneske og et hus, hvor seks personer befandt sig. Manden, der var 17 år på gerningstidspunktet, blev af kredsretten idømt 5 måneders anstaltsanbringelse.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

Landsrettens resultat

Landsretten ændrede kredsrettens dom og idømte 100 timers samfundstjeneste til tiltalte, og tilsyn af kriminalforsorgen i 1 år og 6 måneder.

Dommen blev afsagt med dissens, hvor to af dommerne voterede for samfundstjeneste. De havde bl.a. lagt afgørende vægt på tiltaltes personlige forhold, han havde ikke tidligere været anbragt i anstalt, hans alder på gerningstidspunktet, han passede sit arbejde og skulle begynde på uddannelse i august 2018.

En dommer voterede for stadfæstelse af kredsrettens dom, henset til bl.a. våbnets potentielle farlighed og at han havde skudt mod sagesløse personer.

Der blev afsagt dom efter flertallet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. juli 2018.

Sagsnummer: K 065/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer