Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

04 dec 2020

Grønlands Landsret

6 måneder i anstalt for tyveri - ændret til 3 måneder i anstalt - K 064/18

En 26-årig mand var af Qeqqata Kredsret anset skyldig i forsøg på tyveri af frysevarer, tyveri af ca. 85.000 kroner fra et pengeskab og bedrageri ved at have fået en butiksmedarbejder til at udbetale penge for en i forvejen indløst spillekupon.

Den 26-årige var blevet frikendt for medvirken til bedrageri i et tilfælde.

Han var af kredsretten blevet idømt anbringelse i anstalt i 6 måneder, samt betaling af erstatning.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte. Anklagemyndigheden havde påstået kredsrettens dom ændret til 3 måneders anstaltsanbringelse.

Landsrettens resultat

Landsretten ændrede dommen til 3 måneders anbringelse i anstalt og stadfæstede i øvrigt dommen.

I skærpende retning lagde landsretten vægt på karakteren af tyveriet af frysevarer og særligt tyveriet fra pengeskabet, der bl.a. var begået i forening med to andre og planlagt flere dage før, hvor tiltalte havde haft god tid til at komme på bedre tanker.

I formildende retning lagde retten vægt på at tiltalte ikke tidligere havde været foranstaltet og sagsbehandlingstiden vedr. tyveriet af frysevarerne, der var begået i september 2015.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 20. juli 2018.

Sagsnummer: K 064/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer