Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

11 feb 2021

Grønlands Landsret

6 måneders anstaltsanbringelse for deling af børneporno - K 066/18

På flere computere, havde en 76-årig mand haft mere end 70.000 billeder og 3.000 filmsekvenser med børnepornografi. Den 76-årige blev af Sermersooq Kredsret idømt 6 måneders anbringelse i anstalt for udbredelse af børnepornografi samt besiddelse af børnepornografi.

Kredsrettens dom blev anket til landsretten af tiltalte, med påstand om frifindelse for 1.054 billeder der ikke var tilgængelige, 34.002 billeder, der var dubletter, samt frifindelse for udbredelse af børnepornografi.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.

I skyldsspørgsmålet var landsretten enig i kredsrettens skyldbedømmelse og lagde til grund at tiltalte måtte anses for at være kompetent bruger af computere.

Landsretten fandt det bevist, at tiltalte havde været i besiddelse af både de tilgængelige og slettede billeder og filmsekvenser.

Landsretten bemærkede, med henvisning til praksis i tidligere domme i Danmark, at billeddubletter tæller med i det samlede antal.

Vedrørende fildeling af børnepornografi, fandt landsretten, at tiltalte måtte have været vidende om fildelingen eller have indset det som overvejende sandsynligt, da det fremgik på skærmen, når noget blev up- eller downloadet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 31. juli 2018.

Sagsnummer: K 066/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer