Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 dec 2020

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse i 4 måneder for vold - K 070/18

En 61-årig mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i vold i 1 tilfælde, ved at have slået sin daværende samlever. Manden var i forvejen dømt for 2 voldsforhold mod samme samlever.

Tiltalte var af kredsretten blevet idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om betinget anstaltsanbringelse.

Landsrettens resultat

Landsrettens dom blev afsagt med dissens. To af dommerne voterede for, at kredsrettens dom undtagelsesvist ændredes til betinget anstaltsanbringelse i 4 måneder. Dette på baggrund af tiltaltes personlige forhold, herunder hans reducerede førlighed efter en operation i nakken.

En af dommerne voterede for stadfæstelse af kredsrettens dom, henset til voldens karakter samt at volden blev begået under 4 måneder efter en dom til anbringelse i anstalt for vold mod samme person.

Der afsagdes dom efter flertallet, og tiltalte blev idømt betinget anstaltsanbringelse i 4 måneder med en prøvetid på 2 år.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. juli 2018.

Sagsnummer: K 070/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer