Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 dec 2020

Grønlands Landsret

Dom om 5 måneder i anstalt stadfæstet - K 082/18

En 27-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret anset skyldig i forhold 1, som var samleje og andet kønsligt forhold til en pige på 12 år, som han var stedfar til. Kredsretten frifandt manden i forhold 2 og 3 som var kønsligt forhold til to andre børn. Han blev idømt anstaltsanbringelse i 5 måneder.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom i det hele.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 13. juli 2018.

Sagsnummer: K 082/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer 1

Kredsret forklaringer 2