Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

28 dec 2020

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse blev ændret til advarsler - K 170/17

To unge mænd var af Sermersooq Kredsret anset skyldige i flere tilfælde af bl.a. butikstyveri begået i forening i. En af de to tiltalte var yderligere anset skyldig i vold, ved at have slået sin ekskæreste.

Af kredsretten var den ene mand blevet idømt anstaltsanbringelse i 30 dage med en prøvetid på 1 år, samt betaling af erstatning med 5.404 kroner. Den anden, ham der også var anset skyldig i vold, var blevet idømt anbringelse i anstalt i 30 dage med en prøvetid på 1 år, samt betaling af erstatning med 812 kroner.

Kredsrettens dom blev anket af de tiltalte, hvor den ene tiltaltes påstand var frifindelse i forhold 8, som var indbrud i en børnehave. Anklagemyndigheden havde ligeledes påstået, at manden skulle frifindes i dette forhold. Den anden tiltalte havde anket dommen med påstand om frifindelse for voldsforholdet mod sin ekskæreste.

Landsrettens resultat

I skyldvurderingen frifandt landsretten den første tiltalte i forhold 8, da der ikke var ført bevis for forholdet. Den anden tiltalte blev fundet skyldig i vold, som beskrevet i anklageskriftet. Dette på baggrund af tiltaltes erkendelse og politiattesten.   

I foranstaltningsspørgsmålet fandt landsretten undtagelsesvist, at sagen kunne afgøres med advarsler til de tiltalte. Landsretten lagde den usædvanligt lange sagsbehandlingstid til grund, som ingen af de tiltalte på nogen måde havde givet anledning til. Vedrørende voldsforholdet, lagde landsretten vægt på, at forurettede havde angrebet tiltalte og bidt ham to steder.

På den baggrund ændrede landsretten kredsrettens dom og de to tiltalte blev tildelt advarsler samt betaling af erstatning in solidum.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 8. august 2018.

Sagsnummer: K 170/17

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer