Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 dec 2020

Grønlands Landsret

Frifandt bedstefar for tilsnigelse til samleje med barnebarn - K 031/18

En 58-årig mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i tilsnigelse til samleje med sit barnebarn, som på gerningstidspunktet var 20 år. Manden blev idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder, samt betaling af 40.000 kroner i godtgørelse til barnebarnet.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

Landsrettens resultat

Landsretten ændrede kredsrettens dom og frifandt den 58-årige mand.

I sin begrundelse lagde landsretten vægt på, at tiltalte åbent for kredsretten havde forklaret, at barnebarnet tog initiativ til at røre ved ham og selv trak tøjet ned, hvorefter han rørte ved hende. Forurettede havde ikke nogen erindring om hændelsen, og var bl.a. upåvirket under sin forklaring for landsretten og vidste heller ikke om hun ville kræve tortgodtgørelse.

Landsretten fandt det ikke bevist at tiltalte havde haft forsæt til samleje eller lignende ved tilsnigelse, og tiltalte blev frifundet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 6. august 2018.

Sagsnummer: K 031/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer