Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 sep 2020

Grønlands Landsret

Tidligere voldsdom blev stadfæstet - K 079/18

En 40-årig mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i vold, ved at have tildelt sin tidligere samlever knytnæveslag i hovedet og ved ribbenene.

Manden blev af kredsretten idømt 7 måneders anstaltsanbringelse som fællesstraf med en dom fra august 2014, hvor han for blandt andet vold var idømt en betinget dom på 6. måneder med en prøvetid på 3 år.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

Landsrettens resultat

På baggrund af forklaringerne fra forurettede og et vidne, samt at forklaringerne havde støtte i fremlagte fotos, fandt landsretten det bevist, at tiltalte i hvert fald havde slået forurettede en gang hårdt mod kroppen og havde tildelt hende et knytnæveslag i ansigtet.

Landsretten afviste, at der kunne foreligge nødværge eller formildende omstændigheder.

En enig landsret stadfæstede Sermersooq Kredsrets dom, således at tiltalte blev idømt en fælles straf mellem det nye forhold og dommen fra 2014, da forholdet var begået i prøvetiden.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 1. august 2018

Sagsnummer: K 079/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer