Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

28 dec 2020

Grønlands Landsret

Tre personer dømt om ulovlig tvang samt besiddelse af hash - K 122/18

Tre tiltalte, en kvinde og to mænd, var brudt ind i lejlighed og begik vold mod to personer i lejligheden, for at få en klump hash tilbage, som den ene tidligere havde stjålet fra en af de tiltalte.

De tre tiltalte blev af Sermersooq Kredsret anset skyldige i ulovlig tvang samt overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. De blev hver især idømt 6 måneders anstaltsanbringelse samt tillægsbøder på 10.000 kroner hver til to af de tiltalte og en tillægsbøde på 5.000 kroner til den tredje.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden, med påstand om domfældelse for tiltalen om røveri og skærpelse.

Landsrettens resultat

Landsretten tiltrådte kredsrettens subsumption af forholdet som ulovlig tvang, da de tiltalte ikke havde haft forsæt til at skaffe sig uberettiget vinding. Dermed var betingelsen for at dømme for røveri ikke opfyldt.

Den ene tiltalte blev idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 6 måneder som fællesstraf med en dom han fik i 2017 samt en tillægsbøde på 10.000 kroner. Landsretten lagde vægt på, at det var ham, der vidste hvor forurettede boede og viste vej og at han tidligere var straffet 4 gange for overtrædelse af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer og at forhold 1 i denne sag, var begået 3 måneder efter hans dom for ligeartet kriminalitet.

Den kvindelige tiltalte blev idømt 6 måneders anstaltsanbringelse samt betaling af en tillægsbøde på 10.000 kroner. Landsretten lagde vægt på at hun havde været initiativtageren og havde fået de to andre tiltalte til at deltage i voldsudøvelsen, samt at hun tidligere var dømt for overtrædelse af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer.

Den tredje tiltalte blev idømt 5 måneders anstaltsanbringelse samt betaling af en tillægsbøde på 5.000 kroner. Landsretten lagde vægt på at han havde haft en mindre rolle i voldsudøvelsen, han havde gode personlige forhold, og han var ikke tidligere foranstaltet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 15. august 2018.

Sagsnummer: K 122/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer