Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

28 dec 2020

Grønlands Landsret

Volds-og tyveridømt skal bl.a. undergive sig afvænning - K 100/18

En 41-årig kvinde var af Qaasuitsoq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 2 måneder med 1 års prøvetid. Hun var anset skyldig i vold ved blandt andet at have snittet sin samlever med en kniv i 2014,

og i tyveri ved på sin arbejdsplads i 2015 at have udskrevet odds-kuponer til sig selv til en samlet værdi af 4.740 kroner.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om formildelse.

Landsrettens resultat

Landsretten ændrede dommen, så tiltalte blev idømt anbringelse i anstalt i 30 dage, samt efter løsladelsen at undergivelse af tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år og i samme periode undergive sig afvænningsbehandling.

Landsretten lagde i formildende retning vægt på, at tiltalte havde handlet i oprørt sindsstemning, der var fremkaldt ved et ulovligt angreb fra forurettede, at de havde haft et voldeligt ægteskab samt den lange sagsbehandlingstid på knap 2½ år. Af den psykiatriske erklæring fremgik det, at tiltalte havde et stort behov for afvænning.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. august 2018.

Sagsnummer: K 100/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer 1

Kredsret forklaringer 2