Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 dec 2020

Grønlands Landsret

Foranstaltning blev gjort betinget - K 134/18

En 37-årig mand var af Qeqqata Kredsret blevet idømt anstaltsanbringelse i 6 måneder, samt betaling af tortgodtgørelse på 80.000 kroner til sin steddatter, for kønsligt forhold til og blufærdighedskrænkelse af steddatteren.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte, med påstand om formildelse.

Landsrettens resultat

Landsretten foranstaltede tiltalte med 6 måneders foranstaltning, hvoraf 3 måneder skulle afsones i anstalt, og 3 måneder blev gjort betinget i 2 år, samt betaling af tortgodtgørelse på 80.000 kroner til steddatteren.

Landsretten henså blandt andet til tiltaltes personlige forhold, og det forhold at tiltale havde valgt at indrømme det skete.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 26. september 2018.

Sagsnummer: K 134/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer