Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 dec 2020

Grønlands Landsret

Landsretten frifandt ung mand for voldtægt - K 073/18

En 21-årig mand var af Qeqqata Kredsret anset skyldig i voldtægt og idømt anstaltsanbringelse i 1 år og 6 måneder, samt betaling af 60.000 kroner i tortgodtgørelse til den forurettede, som var en 42-årig kvinde han havde været til fest med.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten frifandt den 21-årige mand.

I sin begrundelse anførte landsretten, at forurettede blandt andet havde forklaret, at tiltalte kun forsøgte at have samleje med hende, og at hendes forklaring var meget usikker og mangelfuld. Ved undersøgelsen af kvinden på skadestuen, blev der ikke fundet mærker eller rifter på hendes krop eller kønsdele. På disse baggrunde fandt landsretten det ikke bevist, at tiltalte var skyldig.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 25. september 2018.

Sagsnummer: K 073/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer