Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

6 måneders anstaltsanbringelse i hashsag - K 228/18

En 51-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret dømt for besiddelse af 196 gram hash henblik på videresalg. Han var den 24. april 2017 idømt 4 måneders betinget anstaltsanbringelse i en anden hash sag, og det forhold, som denne sag vedrørte, var begået i prøvetiden for den tidligere betingede dom.

Han blev idømt en ny samlet foranstaltning på anstaltsanbringelse i 6 måneder og konfiskation. Endvidere blev han dømt til at betale sagens omkostninger.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om formildelse til 60 dages anstaltsanbringelse.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig i kredsrettens udmåling af foranstaltningen. Landsretten var også enig i, at tiltalte skulle betale sagens omkostninger.

Landsretten lagde vægt på almindelig praksis for foranstaltninger i hashsager, herunder at den betydelig mængde hash, der blev fundet hos tiltalte var beregnet til videresalg, og at han kort tid før denne sag var dømt i en anden hashsag.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 31. januar 2019

Sagsnummer: K 228/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer