Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Ændret dom om anstaltsanbringelse til samfundstjeneste - K 203/18

En 22-årig mand var af Qeqqa Kredsret anset i skyldig i tyveri i et tilfælde efter kriminallovens § 102 og idømt anstaltsanbringelse i 3 måneder.

Den tiltalte havde stjålet penge fra sin arbejdsplads. Pengene brugte han primært til at spille på Oddset med.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

I landsretten blev sagen behandlet som en udmålingsanke.

Landsrettens resultat

Landsretten ændrede kredsrettens dom således, at tiltalte blev idømt 80 timers samfundstjeneste. Endvidere fastsatte landsretten vilkår om, at tiltalte skulle rette sig efter Kriminalforsorgens bestemmelse om behandling mod ludomani.

I sin begrundelse henså landsretten til tiltaltes unge alder, at han var ustraffet og i øvrigt havde gode personlige forhold. Endvidere henså landsretten til tiltaltes egen erkendelse af, at han ikke ved egen hjælp kunne stoppe med at spille for at vinde penge.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 22. januar 2019.

Sagsnummer: K 203/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer