Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom ændret til 10 dages betinget anstaltsanbringelse - K 204/18

En 48-årig mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i krænkelse af offentlig myndighed i et tilfælde, ved at have fremsat trusler på livet overfor tre politiassistenter under en igangværende politiaktion. Kredsretten idømte ham 20 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 2 år.

Landsrettens resultat

Landsretten ændrede kredsrettens dom, og tiltalte blev dømt for at have truet én politiassistent med vold. Landsretten idømte tiltalte 10 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år.

Landsretten fandt det bevist, at tiltalte truede med at skyde en politibetjent som beskrevet i anklageskriftet. Landsretten fandt det ikke bevist, at to andre politiassistenter også havde følt sig truet.

I foranstaltningsspørgsmålet lagde landsretten på den ene side vægt på alvorligheden af forbrydelsen, på den anden side tog landsretten hensyn til, at tiltalte var i en særlig sindsstemning, da politiaktionen var rettet mod hans bror, der efter det oplyste på tidspunktet havde truet med selvmord.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 21. januar 2019.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Grønlands Landsret.

Sagsnummer: K 204/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer