Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom ankesag i overtrædelse - K222/18

En 21-årig kvinde fik af Qaasuitsoq Kredsret ophævet en dom til samfundstjeneste i 40 dage for tyveri og blev i stedet idømt anstaltsanbringelse i 30 dage.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om formildelse.

Landsretten skulle tage stilling til tiltaltes overtrædelse af vilkårene for udøvelse af samfundstjenesten, idet hun uden angivelse af årsag var udeblevet fra indkaldte møder hos Kriminalforsorgen og heller ikke havde besvaret deres telefonopkald.

Landsrettens resultat

Landsretten ændrede kredsrettens dom og forlængede længstetiden for udførelse af samfundstjeneste til i alt 1 år og 3 måneder og tilsynstiden blev forlænget til i alt 1 år og 9 måneder fra dommen.

I sin begrundelse lagde landsretten vægt på tiltaltes forklaring om baggrunden for vilkårsovertrædelsen og på tiltaltes personlige forhold i øvrigt.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 28. januar 2019.

For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

Sagsnummer: K 222/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer