Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 dec 2020

Grønlands Landsret

2 år - 2 måneders anbringelse i anstalt for indsmugling af hash - K 209/19

En 35-årig mand blev af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i at have deltaget i indsmugling af 8,8 kg hash fra Danmark til Grønland.

Kredsretten lagde til grund, at tiltalte havde haft en koordinerende rolle i indsmuglingen, og at han har udnyttet sin lederposition på arbejdspladsen ved at friste sine medarbejdere med extra penge mod at de tog imod pakker med hash fra Danmark. Der var tale om organiseret hashhandel.

Kredsretten idømte tiltalte anbringelse i anstalt i 2 år og 2 måneder, ligesom han blev pålagt at betale sagens omkostninger.

Tiltalte ankede dommen til landsretten og nedlagde påstand om formildelse.

Landsrettens resultat

Landsretten tiltrådte, at tiltalte havde haft en central rolle i forbindelse med indsmuglingen af i alt 8,8 kg hash, da han havde skaffet adresser til brug for forsendelserne. Under hensyn til mængden af den indsmuglede hash fandt landsretten, at foranstaltningen var passende udmålt og stadfæstede kredsrettens dom.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 1. oktober 2019

Sagsnummer: K 209/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer