Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 dec 2020

Grønlands Landsret

Bøde på kr. 7.500 for besiddelse af cannabisplanter - K 177/19

En 20-årig mand blev af Qaasuitsoq Kredsret fundet skyldig i at have dyrket og besiddet tre cannabisplanter og cannabisstiklinger med det formål at fremstille et samlet skønnet udbytte på ikke under 85,5 gram hash, der skulle videreoverdrages.

Han blev endvidere fundet skyldig i indbrud, idet han havde skaffet sig adgang til stedet ved at knuse en rude. Kredsretten fandt det dog ikke bevist, at tiltalte skulle have stjålet et GoPro kamera fra huset og frifandt ham for den del af tiltalen.

Kredsretten fastsatte foranstaltningen til anstaltsanbringelse i 30 dage, og konfiskerede 3 potter med planter med tilhørende udstyr. Tiltalte blev endvidere dømt til at betale sagens omkostninger.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt det ikke bevist, at dyrkningen af planterne fandt sted med henblik på videreoverdragelse, hvorfor tiltalte blev fundet skyldig i besiddelse af tre planter med henblik på fremstilling af hash til eget forbrug. Henset til den manglende professionelle karakter af tiltaltes væksthus fandt landsretten grundlag for at fravige den beregningsmodel, som er opstillet ved Højesterets dom af 5. oktober 2016, og fandt det herefter alene godtgjort at tiltalte havde til hensigt at fremstille en mindre mængde hash end 85 gram. Landsretten tiltrådte i sagens forhold, at tiltalte var frifundet for tyveri, hvorfor gerningsindholdet i kriminallovens § 102 ikke var realiseret. Forholdet blev dog henført til kriminallovens § 96 og § 113, idet tiltalte havde skaffet sig adgang til huset ved knusning af en rude.

Landsretten nedsatte foranstaltningen til en bøde på kr. 7.500 og pålagde statskassen at afholde sagens omkostninger.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. oktober 2019

Sagsnummer: K 177/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer