Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom berøring på barn - K 239/19

En 71 årig mand var i kredsretten idømt anstaltsanbringelse i 60 dage for at have berørt sit barnebarn. Endvidere blev han dømt til at betale tortgodtgørelse. Kredsrettens dom var anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten frifandt tiltalte med den begrundelse at der ikke var bevis for tiltaltes skyld. Landsretten har blandt andet lagt vægt på, at pigen ikke tilskrækkeligt sikkert forklarede om, hvordan overgrebene skulle have foregået.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 31. oktober 2019

Sagsnummer: K 239/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer