Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 dec 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 033/19

Tre mænd blev af Sermersooq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 30 dage for at have i forening og efter forudgående aftale, at have tildelt forurettede flere knytnæveslag og spark i hovedet og på kroppen. Alle tre tiltalte nægtede sig skyldig.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt det ligesom kredsretten bevist, at de tiltalte, i forening og efter forudgående aftale, havde tildelt forurettede flere knytnæveslag og spark i hovedet og på kroppen. Henset til sagsbehandlingstiden fandt to voterende det passende at fastsætte foranstaltningen til 80 timers samfundstjeneste. Det forhold, at de tiltalte alle tidligere var dømt for vold, skulle således ikke i denne sag føre til en dom om ubetinget anbringelse i anstalt. En voterende fandt det passende at idømme de tiltalte ubetinget anstaltsanbringelse i 50 dage, og fandt ikke, at sagsbehandlingstiden i sig selv kunne føre til en dom om samfundstjeneste. Forholdet var begået i maj 2017 og blev behandlet i landsretten den 31. oktober 2019. Kredsrettens dom var fra november 2018.  

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 31. oktober 2019.

Sagsnummer: K 033/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer