Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 dec 2020

Grønlands Landsret

Frifindelse i sag om blufærdighedskrænkelse - K 202/19

En 44-årig mand var tiltalt for at have forevist sit erigerede lem for en 10 årig dreng, ligesom han havde onaneret foran ham, hvilket var egnet til at krænke hans blufærdighed.

Tiltalte havde nægtet sig skyldig. Kredsretten idømte tiltalte anbringelse i anstalt i 20 dage og pålagde ham endvidere at betale tortgodtgørelse til drengen på kr. 5.000. 

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsrettens afgørelse blev truffet ved dissens. Et af rettens medlemmer fandt det ud fra vidneafhøringen af drengen for bevist, at tiltalte havde krænket hans blufærdighed ved at have forvist sit erigerede lem til ham, men fandt det ikke bevist, at tiltalte havde onaneret foran ham. To af rettens medlemmer stemte for at frifinde den tiltalte i det hele, idet der ud fra de samlede oplysninger i sagen ikke var et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at dømme tiltalte for at have krænket drengens blufærdighed.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 23. oktober 2019

Sagsnummer: K 202/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer