Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 dec 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om forsøg på voldtægt ved anvendelse af vold - K 182/19

En 18-årig mand blev af Qaasuitsoq Kredsret idømt en betinget anbringelse i anstalt i 6 måneder for forsøg på voldtægt ved at have forsøgt at tiltvinge sig samleje med en kvinde, idet han befølte hendes bagdel, og tog halsgreb på hende for derefter at trække hende ind i tilstødende lokale.

Han blev endvidere fundet skyldig i uberettiget at have anvendt køretøj samt kørsel uden førerret.

Han blev af kredsretten dømt til at betale 40.000 kr. i tortgodtgørelse til kvinden.

Dommen blev af anklagemyndigheden anket til skærpelse.

Landsrettens resultat

Sagen blev for landsretten behandlet som en udmålingsanke. Landsretten tiltrådte med samme begrundelse som kredsretten, at tiltalte var fundet skyldig i de ovennævnte forseelser. Landsretten lagde ved foranstaltningsfastsættelsen i formildende retning vægt på tiltaltes unge alder, og på at han er tidligere ustraffet. Foranstaltningen blev herefter fastsat til en dom til samfundstjeneste på 120 timer. I øvrigt stadfæstede landsretten dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 15. november 2019

Sagsnummer: K 182/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer