Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 sep 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om tyveri - K 204/19

Tre unge mænd var ved Qeqqa Kredsret tiltalt for at have begået et røveri. De tiltalte erkendte at have begået et tyveri i forening. Kredsretten fandt det ikke bevist, at der havde været tale om et røveri og fandt de tiltalte skyldige i tyveri, for hvilket de blev idømt en bøde.

De fik endvidere konfiskeret det stjålne beløb på 2.806 kr.  

Landsrettens resultat

Landsretten lagde ligesom kredsretten til grund, at gerningsindholdet i kriminallovens § 112 om røveri ikke var realisteret og fandt de tiltalte skyldige i tyveri. Landsretten lagde bl.a. vægt på, at ingen af de tiltalte havde udøvet vold eller fremsat trusler over for ekspedienten.

Henset til, at de tiltalte var maskerede under tyveriet, og at der var tale om et groft tyveri begået i forening fastsatte landsretten foranstaltningen til 30 dages anbringelse i anstalt.

Da de tiltalte havde siddet tilbageholdt i en længere periode forud for kredsrettens dom, anså landsretten foranstaltningen for udstået med tilbageholdelsen.

I øvrigt stadfæstede landsrettens kredsrettens dom.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 26. november 2019

Sagsnummer: K 204/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer